Projekt unijny

 

ue02

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

„Wdrożenie innowacyjnej technologii trwałej depilacji, leczenia zmian barwnikowych, a także zmian naczyniowych”

Cel projektu: Umożliwienie pacjentom kliniki korzystania z zabiegów z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii laserowej wysokiej jakości.

Całkowita wartość projektu: 179 800,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 80 910,00 zł

 

ue03