Regulamin promocji
w PROESTETICA Klinika dr Prager

1. Regulamin dotyczy zakupu zabiegów oraz produktów w PROESTETICA Klinika dr Prager z siedzibą w Poznaniu 60-458 przy ul. Słupskiej 31, NIP: 972-042-54-07, zawartych w ofercie Kliniki. Ceny regularne zabiegów oraz ceny promocyjne przedstawione są na stronie internetowej www.proestetica.com.pl w zakładce CENNIK, PROMOCJE oraz przy opisie każdego zabiegu. Okres trwania promocji określony jest na stronie PROMOCJE.

2. Promocje prowadzone są w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Promocją mogą być objęte usługi świadczone przez PROESTETICA Klinika dr Prager w ramach jej działalności, oferowane w promocyjnej cenie. Promocją mogą być objęte również produkty przeznaczone do sprzedaży z oferty PROESTETICA Klinika dr Prager.

4. Oferta promocyjna na zabiegi oraz produkty nie łączy sią z innymi promocjami oraz rabatami udzielanymi przez PROESTETICA Klinika dr Prager.

5. Wszystkie usługi oraz produktu z oferty promocyjnej są takiej samej jakości jak analogiczne usługi i produkty w cenie regularnej. 

6. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie PROESTETICA Klinika dr Prager przy ul. Słupskiej 31 w Poznaniu. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności za daną usługę lub produkt, w trakcie obowiązywania promocji.

7. Umówienie wizyty w okresie trwania promocji nie uprawnia do skorzystania z cen promocyjnych podczas kolejnej wizyty w dacie, gdy promocja została zakończona. 

8. Skorzystanie z pojedynczego zabiegu w cenie promocyjnej nie zapewnia ceny promocyjnej podczas kolejnych wizyt, nawet w przypadku zabiegów zalecanych w seriach zabiegowych – gdy promocja została zakończona. 

9. Zabiegi można wykupić w recepcji PROESTETICA Klinika dr Prager przy ul. Słupskiej 31 w Poznaniu lub wykonując przelew na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres e-mail: recepcja@proestetica.com.pl
W tytule przelewu należy wpisać słowo PROMOCJA oraz jej nazwę.
Nr konta do płatności przelewem:
30 1020 4027 0000 1102 0749 5031

10. W przypadku płatności przelewem bankowym, wiążąca dla skorzystania z oferty promocyjnej jest data wykonania przelewu, widoczna na potwierdzeniu płatności.

11. Warunkiem skorzystania z usługi promocyjnej jest wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty w PROESTETICA Klinika dr Prager.

12. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. PROESTETICA Klinika dr Prager dopuszcza moźliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne zabiegi z oferty PROESTETICA Klinika dr Prager lub na bon prezentowy.

13. Zabiegi zakupione w PROESTETICA Klinika dr Prager nie są ograniczone czasowo, a Pacjent może je realizować w dogodnym dla siebie czasie.

14. PROESTETICA Klinika dr Prager zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie i w formie w jakiej została ogłoszona. Odwołanie promocji jest bezskuteczne wobec osób, które już wzięły udział w promocji i mogą one wykorzystywać wykupione zabieg zgodnie z promocją. 

15. PROESTETICA Klinika dr Prager zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego zabiegu z powodów niezależnych od Kliniki. Klinika zobowiązuje się w powyższej sytuacji do zaproponowania najbliższego, możliwego terminu realizacji usługi. 

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.proestetica.com.pl

17. PROESTETICA Klinika dr Prager zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji w trakcie jej trwania. 

18. Zakup zabiegów jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

19. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji oraz wykonania usług, Pacjent udziela dobrowolnej zgody wobec PROESTETICA Klinika dr Prager na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usług przez PROESTETICA Klinika dr Prager. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu oferowanych promocji.

............

Publikacja regulaminu: 27 lipca 2020 r.